QuarticOn Help Center

Wyszukiwarka Smart Search

Wewnętrzna wyszukiwarka, która oparta jest na algorytmach AI i integracji wyników wyszukiwania z personalizowanymi rekomendacjami produktowymi.

Silnik rekomendacji produktowych

Personalizowane ramki rekomendacji, które w oparciu o algorytmy AI wyświetlają treści dopasowane do indywidualnych potrzeb Twoich klientów.

Automatyczny e-mail marketing

W pełni zintegrowane z silnikiem rekomendacji wysyłanie subskrybentom sklepu internetowego wiadomości e-mail wywoływanych po ustalonym czasie.

Platformy e-commerce

Poznaj, z jakimi platformami e-commerce zintegrowane są nasze rozwiązania i uzyskaj dla nich pomoc.

Instrukcje i panel klienta

Poznaj najważniejsze funkcje panelu klienta oraz dowiedz się, jak zarządzać swoim kontem.

Usługi dodatkowe

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych.

Glosariusz

Poznaj definicje najbardziej popularnych i najczęściej używanych w naszej bazie terminów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i zgłaszane kwestie.

Artykuły branżowe

Przeczytaj nasze artykuły, a także skorzystaj z najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących branży e-commerce i naszych produktów.

Smart Search

Internal search engine based on artificial intelligence algorithms and integration of search results with personalised product recommendations.

Recommendation engine

AI-based personalised recommendation frames, which display content tailored to the individual needs of your clients.

E-mail marketing automation

Automatic mailing to e-shop subscribers, which is triggered by time or a specific action and has integration with our AI-based recommendation engine.

E-commerce platforms

Check which e-commerce platforms are our products integrated with.

Instructions and customer's panel

Check available functions of the customer's panel and learn how to manage your account.

Additional services

Check our offer of additional services.

Glossary

Learn definitions of the most popular e-commerce terms.

Frequently asked questions (FAQ)

Find out answers to the most frequently asked questions and reported issues.

Know-how

Read our articles, best practices and tips related to an e-commerce industry and our products.