Ustawienia ogólne

Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami ogólnymi w panelu klienta

W celu zmiany podstawowych danych konta należy przejść do zakładki Ustawienia.

Ustawienia konta – pozwala na zmianę imienia, nazwiska, hasła oraz sprawdzenie statusu użytkownika

Moje skrypty – tutaj dostępne są skrypty wymagane do poprawnego działania naszego silnika rekomendacji; więcej informacji o skryptach znajdziesz tutaj

Katalog produktów – w tym miejscu można przesłać katalogi produktów dla danego klienta oraz sprawdzić ich status; więcej informacji o katalogu produktów znajdziesz tutaj

Historia transakcji – zawiera informacje o przesłanej historii transakcji i jej statusie w systemie; więcej informacji o importowaniu historii transakcji znajdziesz tutaj

Ustawienia płatności – miejsce, gdzie podać można dane niezbędne do automatycznego pobierania płatności za korzystanie z silnika rekomendacji; dowiedz się jak to zrobić tutaj

Twój plan – zawiera informacje o obecnym planie płatności

Twoje faktury – w tej zakładce można pobrać faktury wystawione za użytkowanie systemu

Użytkownicy – miejsce, gdzie można zarządzać obecnymi użytkownikami (edycja imienia i nazwiska oraz zmiana hasła) i dodawać nowych klikając w przycisk Dodawanie nowego użytkownika; dowiedz się więcej tutaj

Usuń email – w tej zakładce można usunąć adresy e-mail, które mają zostać usunięte z systemu QuarticOn

Kody promocyjne – w tej zakładce znajdują się informacje o dostępnych kodach promocyjnych