Skrypt odsłony produktów

Artykuł dotyczy Ciebie, jeśli stosujesz metodę samodzielnego wdrożenia

Skryptem niezbędnym do zebrania wszystkich danych jest również skrypt odsłony produktu, który znajduje się w zakładce Ustawienia -> Moje skrypty -> Rejestracja danych ze strony -> Dane produktów.

Co robi skrypt?

Skrypt pozwala na rejestrowanie informacji o użytkownikach odwiedzających karty produktów. Przetwarza następujące dane dynamiczne:

  • user – id użytkownika, który odwiedza kartę produktu; jeżeli użytkownik jest niezalogowany, należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)
  • product – id produktu aktualnie oglądanego; wartość ta musi być zgodna z ID tego samego produktu przekazanego w katalogu produktów.

Gdzie musisz go wkleić?

Skrypt należy wkleić na stronę sklepu w każdej karcie produktu pod koniec sekcji body

Należy obowiązkowo zdefiniować zmienną SCRIPT_PRODUCT_ID i przekazać w niej ID przeglądanego produktu. Przekazane ID musi zgadzać się z danymi katalogowymi.

Zmienna SCRIPT_USER_ID nie jest obowiązkowa, możesz pozostawić ją pustą.

Jak sprawdzisz czy skrypt działa poprawnie?

W tym celu przejdź na kartę produktu, otwórz źródło strony i sprawdź, czy widnieje na niej dodany kod.

Możesz także dodatkowo przejść do sekcji Network w narzędziu Dev Tools i sprawdzić, czy widnieje w niej request t.php*.

*Dotyczy przeglądarek Google Chrome.

 

Pamiętaj!

Powyższy skrypt działa jeżeli jest poprawnie zaimplementowany razem ze skryptem głównym QuarticOn, który powinien znaleźć się na każdej stronie sklepu.