Co pojawia się w powiadomieniach w widoku głównym w panelu?

Powiadomienia pojawiają się na etapie konfiguracji konta w przypadku, w którym jakikolwiek z niezbędnych elementów integracji nie zostanie spełniony. Dotyczy to klientów, którzy wybrali metodę samodzielnego wdrożenia lub wdrożenia za pomocą wtyczki.