Strategie rekomendacji – Dane Json

Gdzie najlepiej sprawdzi się ta ramka i dlaczego?

Dane json – ramka wyświetli klientowi produkty wybrane przez dany sklep w oparciu o własne przyjęte kryteria; jest to ramka dość sztywna, jeśli chodzi o kwestie wyświetlania produktów tzn. jeśli klient określi, że ramka ma pokazywać 5 produktów, musi dostarczyć nie więcej niż 5 id produktów; jeśli dostarczy więcej, część produktów nie wyświetli się, ponieważ ramka nie ma funkcji rotowania.