Czym jest marketing automation?

Marketing automation to zbiór działań marketingowych przeprowadzanych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnej technologii i zautomatyzowanie procesów, których głównym celem jest:

 • podniesienie wskaźników i usprawnienie sprzedaży w sklepach internetowych
 • zbudowanie z klientami długotrwałej relacji opartej na lojalności.

Jak to działa?

Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących potencjalnych klientów przebywających na danej stronie pozwala na kierowanie do nich odpowiednio
spersonalizowanych komunikatów.

Na bazie dostępnych atrybutów użytkownika, tzn. jego zainteresowań i czynności podejmowanych na danej stronie internetowej, nasz system automatycznie przygotowuje i dobiera oferty, treści reklamowe i powiadomienia, i wysyła je do określonej, zdefiniowanej grupy odbiorców za pomocą wiadomości e-mail.

Wysyłanie e-maili może rozpocząć się poprzez:

● dodanie konkretnej grupy użytkowników lub zdarzenia
● określenie ich częstotliwości w panelu klienta
(z dokładnością co do godziny)
● określenie strategii doboru produktów dla każdej
wiadomości z osobna

Działanie usługi marketing automation jest w pełni zintegrowane z naszym silnikiem rekomendacji QuarticOn, a jego scenariusz opiera się na opracowanym przez nas tzw. cyklu życia użytkownika na stronie.

Cykl życia użytkownika na stronie

Przedstawiony schemat to łańcuch podejmowanych przez nasz system działań zmierzających do zatrzymania użytkownika na stronie lub wykonania konkretnej akcji. Nasz tzw. cykl życia użytkownika na stronie jest powtarzalny, tzn. że rozpoczyna się
w momencie każdorazowego wejścia użytkownika na stronę niezakończonego sfinalizowaną transakcją.

Skrócony opis poszczególnych kroków:

Powitanie

System wyświetla pop-up dla nowych użytkowników, informujący o możliwości zapisania się do newslettera.

Porzucona sesja

System zauważa porzuconą przez użytkownika sesję i zachęca go do powrotu na
stronę poprzez wysłanie w wiadomości dedykowanych zniżek lub spersonalizowanej
oferty produktów.

Porzucony koszyk

System przypomina użytkownikowi o produktach znajdujących się w jego
porzuconym koszyku i zachęca go do dokończenia zakupów np. poprzez
zaoferowanie kodu zniżkowego, przedstawienie produktów z kategorii
podobnych lub cross-selling.

Uwaga! Jesteśmy w stanie zebrać dane o produktach dodanych z samego przycisku
„Dodaj do koszyka”, bez konieczności wchodzenia użytkownika na stronę z koszykiem.

Pierwsza transakcja

System wysyła podziękowanie za dokonanie pierwszego zakupu.

Kod promocyjny na następny zakup

Wraz z podziękowaniem za dokonany zakup system wysyła także kod rabatowy na kolejną transakcję. Dzięki temu, że nasza usługa marketing automation jest w pełni
zintegrowana z silnikiem rekomendacji QuarticOn, jesteśmy w stanie zaproponować
użytkownikowi produkty z innej kategorii, np. cross-selling, by nie powielać produktów, które zostały już zakupione.

Druga transakcja

System wysyła podziękowanie za dokonanie drugiego zakupu.

Tęsknimy za Tobą

Po ustalonym czasie bezczynności użytkownika, system wysyła przypomnienie.

Bardzo za Tobą tęsknimy

System wysyła przypomnienie wraz z kodem rabatowym na kolejną transakcję.

Pamiętaj!

Możesz zaprojektować swój własny scenariusz kampanii e-mailowej oraz częstotliwość przychodzenia wiadomości. Przedstawiony przez nas przykład został opracowany na podstawie wielu lat doświadczeń i współpracy z klientami. Proces tworzenia kampanii opisany jest w dalszej części prezentacji.

Co jeszcze potrafi nasz marketing automation?

 • wysłać do użytkowników alerty dotyczące spadku ceny lub zmiany dostępności produktu
 • wysłać do użytkowników wiadomość informującą o zawartości porzuconego koszyka, tak by mógł zakupić wybrane produkty podczas ponownej wizyty w sklepie
 • dodać dedykowane IP użytkowników, by zwiększyć wskaźnik wiarygodności i dostarczalności e-maili
 • tworzyć rekordy SPF
 • umieścić w e-mailach kody promocyjne lub inne benefity wybrane przez klienta

Jak pozyskujemy e-maile użytkowników?

Aby system mógł zacząć wysyłać powiadomienia, musi najpierw stworzyć bazę kontaktów. Pobranie danych może odbyć się na trzy sposoby:

● poprzez formularz (np. newsletter)
● poprzez wykorzystanie struktury strony (np. zalogowanie się,
wypełnienie formularza)
● poprzez zaimportowanie przez Ciebie danych w formie pliku

Aby zaimportować plik z adresami użytkowników, przejdź do zakładki Lista adresatów, kliknij Importuj e-maile, a następnie Wybierz plik.

Pełną listę adresatów kampanii możesz znaleźć w zakładce Lista adresów w widoku głównym.

Po zaimportowaniu zostanie wysłane podsumowanie importu na adres e-mail użytkownika zalogowanego do panelu.

Aktualnie obsługujemy import kodów z plików w formatach:

 • CSV
 • XLS
 • XLSX

Minimalne wymagane pole, to email, w pierwszej kolumnie ma być nagłówek "email", a w kolejnych wierszach e-maile klientów.

Przykładowy plik xls:

Istnieje możliwość podania informacji o tym, czy klient wyraża zgodę na wysyłkę e-maili do niego. Wystarczy dodać kolejną kolumnę w importowanym pliku o nazwie "emailSendAgreement".

Poprzyjmowane wartości:

 • true
 • false
 • 1
 • 0

"true" i 1 - zgoda wyrażona, "false i 0 - zgoda nie wyrażona. Wielkość liter nie jest ważna. Przykładowy plik XLS wygląda w następujący sposób:

Jeśli w pliku nie ma kolumny "emailSendAgreement" przyjmujemy wartość zgody na TRUE (czyli zgoda wyrażona). Jeśli w pliku jest kolumna "emailSendAgreement", ale nie ma wartości lub jest nieprawidłowa w danym wierszu, przyjmujemy wartość zgody na FALSE (czyli zgoda nie wyrażona). Zliczamy takie wystąpienia i dodajemy do podsumowania mailowego.

Proces tworzenia kampanii

Jak dodać kampanię?

Na stronie głównej panelu, w menu po lewej stronie wybierz Mailing, a następnie Stwórz kampanię. Otworzy się kreator, który składa się z czterech etapów.

Etap 1: Grupy odbiorców

W zakładce Wskaż grupę odbiorców, wybierz grupę docelową tzn. określ, do których użytkowników wysyłane mają być wiadomości lub dodaj nową grupę klikając w Dodaj nową grupę na samym dole.

Etap 2: Sekwencje

Kliknij Dodaj szablon i, jeśli widzisz jakiekolwiek dostępne szablony, wybierz ten, który według Ciebie najlepiej pasuje do Twojej strony. Możesz dodać kilka szablonów i ustawić sekwencję ich wyświetlania przesuwając ręcznie ich pozycję. Szablony możesz także tworzyć od nowa dzięki kreatorowi drag & drop, który opisuje część Jak stworzyć nowy szablon kampanii?.

Po wybraniu szablonu kliknij Dalej i przejdź do kolejnego etapu.

Etap 3: Ustawienia

Uzupełnij pola w sekcji Ustawienia kampanii, a następnie przejdź do Ustawień zaawansowanych, gdzie możesz ustalić czas trwania kampanii wpisując jej początkową i końcową datę.

Uzupełnij również pola dotyczące nadawcy. Następnie kliknij Dalej i przejdź do Podsumowania. Sprawdź, czy wszystko się zgadza i zatwierdź wszystkie ustawienia klikając Zakończ.

Utworzone kampanie znajdziesz w widoku głównym Mailing, na samym dole strony pod wykresem, razem z innymi utworzonymi kampaniami i widgetami.

Aby zmienić ustawienia kampanii, kliknij w zębatkę przy jej nazwie i wybierz Edytuj.

Jak stworzyć nowy szablon kampanii?

W widoku głównym Mailing kliknij zakładkę Szablony, a następnie
Dodaj szablon.

Nasz kreator drag & drop oferuje szereg funkcji takich jak:

● określanie liczby wyświetlanych produktów
● dodawanie bloku rekomendacji, linii rozgraniczającej, pola tekstowego, pola do
edycji HTML, obrazka, kodu promocyjnego, pola z adresem URL
● dodawanie ikonek social mediowych
● podgląd mobilny
● ustawienia e-maila, w tym: nazwa, temat, położenie, kolor tła
● dodawanie znaczników UTM
● utworzenie rekordów SPF
● oraz inne zaawansowane ustawienia w zależności od użytego elementu

Standardowo do każdego szablonu dodawana jest stopka z przyciskiem umożliwiającym wypisanie się z newslettera, przekierowująca do ankiety badającej przyczynę tego działania.

Definiowanie nowej grupy użytkowników

W kreatorze tworzenia kampanii, w zakładce Wskaż grupę odbiorców, pod dostępnymi grupami, kliknij Dodaj nową grupę na liście grup i przejdź przez ustawienia.

Określ kryteria przypisania użytkownika do grupy w oparciu o: słowo klucz w adresie URL, zdarzenie i znak cookie.

Następnie nazwij grupę, sprecyzuj długość przypisania i wybierz odpowiednią kategorię cookieGroupCreator.groupType.

Jak sprawdzić efektywność kampanii?

W zakładce Mailing, w widoku głównym, widoczny jest wykres przedstawiający dane dla poszczególnych kampanii.

Analiza wykresu obejmuje wartości takie jak:

● liczba wysłanych wiadomości
● liczba klikniętych wiadomości
● zakupy
● Open Rate
● CTR
● konwersja

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?