Poniższa instrukcja przyda Ci się, jeśli chcesz edytować dodany właśnie widget lub ten już istniejący.

W kreatorze drag&drop w lewej kolumnie widoczne jest pole Warstwy, które służy do przełączania się pomiędzy poszczególnymi warstwami widgetu.

Head text

Pozwala na zmianę nazwy elementu, określenie jego położenia, zmiany stylu tekstu, a także dostosowania przycisku CTA.

Siatka produktów

Definiuje ilość produktów rekomendowanych w postaci siatki tabeli, czyli ilość wierszy i ilość kolumn, a także ich położenie, czyli odległość siatki produktów od lewej górnej krawędzi widgetu oraz odstępy pomiędzy poszczególnymi wierszami i kolumnami w siatce produktów.

Produkt

W tej warstwie można edytować wszystkie trzy elementy zawarte w pojedynczym produkcie rekomendowanym:

  • zdjęcie produktu - można zmienić właściwości obrazka i jego położenie, a także dostosować przycisk CTA
  • nazwę produktu - można zmienić nazwę, położenie pola i styl tekstu, a także dostosować przycisk CTA
  • cenę produktu - można dostosować cenę, zmienić nazwę i położenie pola, a także styl tekstu, a także dostosować przycisk CTA

Każdy z elementów posiada właściwości, które wpływają na wygląd wszystkich produktów w siatce tak, by były one jednakowe.

Ustawienia ogólne

  • nazwa widgetu
  • wybór katalogu produktów do wykorzystania
  • wysokość i szerokość
  • kolor tła i obrysu
  • responsywność (szerokość jest dostosowywana do nadrzędnego w strukturze DOM elementu)
  • znaczniki UTM (np. dla Google Analytics, wartość powinna być poprzedzona znakiem ? lub & w zależności czy parametry dodawane poprzez kreator są początkowymi parametrami czy kolejnymi)
  • tryb i kod JS callback

Edycja widgetu możliwa jest również z poziomu widoku raportu w zakładce Rekomendacje.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?