Aby ułatwić dokonywanie rozliczeń z naszą firmą, należy skonfigurować kartę kredytową lub debetową, z której będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem usług. Dane karty oraz płatnika uzupełnić można w zakładce Ustawienia -> Ustawienia płatności.

Obecnie obsługiwane karty:

W celu weryfikacji poprawności i ważności dodanej karty, system automatycznie zablokuje równowartość jednego euro na kilka dni. Blokada zostanie zdjęta po upłynięciu tego czasu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?