Nasz system zaakceptuje katalog XML w dwóch formatach:

  • Quartic, czyli plik w formacie XML przygotowany według określonej struktury

  • Google Merchant, czyli plik w formacie XML przygotowany według specyfikacji określonej przez Google

Jeśli Twój katalog nie jest przygotowany według określonej struktury, skontaktuj się z naszym działem technicznym na helpdesk@quarticon.com. Nasi specjaliści zastosują wewnętrznie opracowane rozwiązanie oparte na feedmapperze. Na pewno Ci pomogą.

Jak zarejestrować katalog?

Katalog produktów należy zarejestrować poprzez panel klienta, wchodząc w sekcję Ustawienia -> Katalog produktów.

W wyświetlonym oknie należy:

  • podać nazwę katalogu

  • podać adres URL katalogu

  • wybrać format katalogu

  • wybrać język katalogu

Po kliknięciu przycisku Zapisz rozpocznie się pierwsze pobranie i przetwarzanie danych z katalogu. Może to potrwać od kilku sekund do kilku minut w zależności od jego wielkości.

Następnie w polu Status katalogu pojawi się informacja o etapie procesu przetwarzania katalogu.

Status katalogu może posiadać następujące wartości:

  • Wgrany - katalog został zaimportowany poprawnie

  • W trakcie przetwarzania - proces rejestrowania jeszcze się nie zakończył

  • Błąd - katalog posiada błąd lub problem nastąpił w momencie importu pliku; w takim  przypadku prosimy o przekazanie informacji do działu pomocy technicznej helpdesk@quarticon.com.

Wgrany katalog możesz edytować klikając na symbol zębatki i wybierając opcję Edytuj katalog.

Pojawi się okno z uzupełnioną nazwą, adresem URL, formatem i językiem katalogu. Po wprowadzeniu koniecznych zmian, należy je zapisać klikając w przycisk Zapisz.

Możesz również sprawdzić dane o katalogu, wybierając symbol zębatki i klikając w przycisk Pokaż katalog.

W tej zakładce dostępne są m.in. informacje o ostatniej aktualizacji. Domyślnie katalog produktów aktualizowany jest raz na dobę.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?