Zadaniem tego skryptu jest zebranie informacji o transakcjach dokonanych w sklepie internetowym. 

Treść skryptu znajduje się w panelu klienta w sekcji Ustawienia -> Moje Skrypty -> 1 Rejestracja danych ze strony –> Zbieranie danych transakcji.

Co robi skrypt?

Skrypt zbiera i przetwarza następujące zmienne dynamiczne:

  • transaction – unikalne id transakcji zarejestrowanej w sklepie
  • user – id użytkownika, który dokonał zakupu; jeżeli użytkownik jest niezalogowany, należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)
  • product – unikalne id produktu
  • price – cena produktu
  • quantity – liczba, w jakiej dany produkt występuje

Gdzie musisz go wkleić?

Aby skrypt działał poprawnie, musi się znaleźć na stronie podziękowania za zamówienie (ThankYou page) i muszą zostać przekazane odpowiednie zmienne: 

SCRIPT_TRANSACTION_ID – unikalne ID transakcji

SCRIPT_USER_ID – podanie zmiennej jest opcjonalne; jeśli po zalogowaniu w sklepie jako klient dostępne jest user_id, wstaw je w tym miejscu; jeśli nie, pozostaw pusty string

/* SCRIPT_LOOP_START*/ – tutaj należy utworzyć pętlę, która przeskoczy po wszystkich zakupionych produktach i wyciągnie z nich poniższe dane:

SCRIPT_PRODUCT_ID – unikalny ID produktu, musi się zgadzać z danymi katalogowymi

SCRIPT_PRICE – cena jednostkowa produktu

SCRIPT_QUANTITY – liczba zakupionych sztuk danego produktu

/* SCRIPT_LOOP_END */ – koniec pętli

Jak sprawdzisz czy skrypt działa poprawnie?

Aby zweryfikować poprawne działanie skryptu, należy sprawdzić, czy uzupełniony kod pojawił się w źródle strony.

Pamiętaj! 

Podobnie jak skrypt odsłony produktów, powyższy skrypt działa jeżeli jest poprawnie zaimplementowany razem ze skryptem głównym QuarticOn, który powinien znaleźć się na każdej stronie sklepu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?