Skrypt zbierający dane transakcji

Artykuł dotyczy Ciebie, jeśli stosujesz metodę samodzielnego wdrożenia.

Zadaniem tego skryptu jest zebranie informacji o transakcjach zawartych w sklepie internetowym. 

Treść skryptu znajduje się w sekcji Ustawienia -> Moje Skrypty -> 1 Rejestracja danych ze strony –> Zbieranie danych transakcji.

Co robi skrypt?

Skrypt zbiera i przetwarza następujące zmienne dynamiczne:

  • transaction – unikalne id transakcji zarejestrowanej w sklepie
  • user – id użytkownika, który dokonał zakupu; jeżeli użytkownik jest niezalogowany należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)
  • product – unikalne id produktu
  • price – cena produktu
  • quantity – ilość danego produktu

Gdzie musisz go wkleić?

Aby skrypt działał poprawnie, musi się znaleźć na stronie podziękowania za zamówienie (ThankYou page) i muszą zostać przekazane odpowiednie zmienne: 

SCRIPT_TRANSACTION_ID -  unikalne ID transakcji

SCRIPT_USER_ID - podanie zmiennej jest opcjonalne; jeśli po zalogowaniu w sklepie jako klient dostępne jest user_id, wstaw je w tym miejscu, jeśli nie, pozostaw pusty string

/* SCRIPT_LOOP_START*/ -  tutaj należy utworzyć pętlę, która przeskoczy po wszystkich zakupionych produktach i wyciągnie z nich poniższe dane:

SCRIPT_PRODUCT_ID - unikalny ID produktu, musi się zgadzać z danymi katalogowymi

SCRIPT_PRICE- cena jednostkowa produktu

SCRIPT_QUANTITY - ilość zakupionych sztuk danego produktu

/* SCRIPT_LOOP_END */ - koniec pętli

 

Jak sprawdzisz czy skrypt działa poprawnie?

Aby zweryfikować poprawne działanie skryptu, należy sprawdzić, czy uzupełniony kod pojawił się w źródle strony.

Jeśli wszystkie wymagane zmienne zostały poprawnie zdefiniowane i skrypt został wywołany, w sekcji Network powinien pojawić się request t.php*.

*Dotyczy przeglądarki Google Chrome.

 

Pamiętaj! 
Podobnie jak skrypt odsłony produktów, powyższy skrypt działa jeżeli jest poprawnie zaimplementowany razem ze skryptem głównym QuarticOn, który powinien znaleźć się na każdej stronie sklepu.