Metoda QONizer jest najczęściej przeprowadzaną przez nas formą wdrożenia i jest rekomendowana dla sklepów, których miesięczna liczba wizyt przekracza 80 tysięcy. 

Z Twojego punktu widzenia, metoda ta jest najwygodniejsza i wymaga minimalnego zaangażowania ze strony Twojego działu IT, ponieważ prawie cały proces przeprowadzany jest przez nasz zespół.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?