Nepřišel Vám aktivační e-mail?

Zkontrolujte e-mail, který je zadán v administraci Shoptet nastavení obchodu. My tento e-mail automaticky stahujeme po API. Pokud nadále přetrvávají problémy prosíme kontaktujte naší podporu na helpdesk@quarticon.com.