Kody promocyjne – import i wykorzystanie kodów w wiadomości e-mail

Dowiedz się, jak zaimportować i wykorzystać kody promocyjne w wiadomości e-mail.

QuarticOn umożliwia obsługę wydawania kodów promocyjnych klientów. Moduł dostępny jest w zakładce Ustawienia Kody promocyjne.

Ważne! Kody promocyjne nie są generowane przez system QuarticOn. Są to kody związane ze sklepem klienta i tam mogą być wykorzystane podczas zakupów. QuarticOn może jedynie zaimportować kody od klienta i rozdać je użytkownikom w różnych formach.

Aby zaimportować kody promocyjne klienta należy najpierw stworzyć grupę kodów.

1. Aby to zrobić, należy przejść w panelu do zakładki Ustawienia  (A) → Kody promocyjne  (B) → Dodaj grupę (C) → Zapisz (D).

2. Po utworzeniu grupy klikamy na koło zębate i wybieramy opcję Importuj kody.

Aktualnie obsługujemy import kodów z plików w formatach:

  • CSV
  • XLS
  • XLSX

Kody muszą być umieszczone w pierwszej kolumnie pliku, który będzie importowany. Żadne inne dane nie będą brane pod uwagę.

Przechwytywanie3-1

3. Wybieramy właściwy plik i klikamy na przycisk Wyślij. Teraz następuje proces importu, który zakończy się powiadomieniem przesłanym na adres e-mail osoby, która zleciła import (użytkownik, który jest zalogowany w panelu).

Poprawny kod promocyjny jest dłuższy niż zero znaków i krótszy niż 65 znaków.

Dodawanie kodów promocyjnych w szablonie wiadomości e-mail

1. W przypadku chęci dodania kodów promocyjnych do szablonu należy otworzyć zakładkę Mailing (A) → Szablony (B).

Przechwytywanie6

2. Następnie wchodzimy w edycję wybranego przez nas szablonu i wybieramy zakładkę Ustawienia szablonu (A) → Kody promocyjne (B). W przypadku braku group z kodami, zostaniemy o tym poinformowani. Dostępny przycisk, który przekieruje nas do dodania grup.

Przechwytywanie4-1

3. Działanie podobne do bloków z rekomendacjami – wystarczy dodać wybraną grupę, a potem umieścić na stronie odpowiednie makro.

Makro dla kodów promocyjnych do wstawienia w szablonie maila:

HTML: 

%%promoCode.gId.1%%

TWIG:

{{ promoCode.gId.1 }}