Jak zmierzyć konwersję z wyszukiwania ze Smart Search w Google Analytics?

Z artykułu dowiesz się, jak porównać konwersje z wyszukiwania bez i z użyciem Smart Search

 1. Na swoim koncie w Google Analytics przejdź do zakładki Konwersje –> E-commerce –> Przegląd.
 2. Kliknij na +Dodaj segment, a następnie +Nowy segment.
 3. Utwórz dwa segmenty:

  a. Segment, który zawiera konwersje z wyszukiwania

  Nazwa segmentu: QuarticOn - Smart Search - ON
  Filtr: Sesje; Uwzględnij
  W warunku ustaw: Strona -> zawiera -> quarticon
  Kliknij Zapisz.

  b. Segment, który nie zawiera konwersji z wyszukiwania

  Nazwa segmentu: QuarticOn - Smart Search - OFF 
  Filtr: Sesje; Wyklucz 
  W warunku ustaw: Strona -> zawiera -> quarticon

  Kliknij Zapisz.
 4. Wybierz i wyświetl utworzone segmenty według poniższego widoku i porównaj wyniki.

Dzięki powyższej instrukcji będziesz w stanie wyświetlić konwersje z wyszukiwania. Utworzenie dwóch segmentów pozwala na porównanie sprzedaży w oparciu o narzędzie Smart Search i bez niego. Łatwo sprawdzisz, który sposób performuje lepiej. Suma tych dwóch reguł będzie zaś kwotą dotyczącą wszystkich użytkowników.