Jak wysłać mailing porzucony koszyk?

Z tej instrukcji dowiesz się, jak wysłać mailing porzucony koszyk w panelu klienta.

1. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie do QuarticOn chęci wykorzystania logiki porzucony koszyk w mailingu, tak aby zespół developerski mógł przygotować i wdrożyć funkcjonalność pozwalającą zbierać informacje o porzuconych koszykach ze strony.

2. Po potwierdzeniu, że funkcjonalność jest już zaimplementowana przechodzimy do tworzenia grupy docelowej „porzucony koszyk” w panelu. Przechodzimy do zakładki Grupy. Z listy wybieramy grupę docelową „porzucony koszyk / abandoned cart”. Jeśli nie mamy stworzonej takiej grupy to konfigurujemy ją samodzielnie.

3. Klikamy Dodaj nową grupę (A). Wybieramy sposób przypisania użytkownika do grupy w oparciu o zdarzenia użytkownika (B).

4. Jako pierwszy wskazujemy warunek, który musi zostać spełniony aby użytkownik został przypisany do grupy. Będzie to dodanie produktu do koszyka. Wpisujemy nazwę zdarzenia _qon_basketAdd (A). Zatwierdzamy poprzez kliknięcie Dodaj zdarzenie (B). Następnie klikamy Dodaj nowe kryterium (C).

5. Jako warunki wykluczające podajemy _qon_transaction (dokonanie transakcji) i _qon_basketClear (usunięcie produktów z koszyka przez użytkownika). Dodanie warunków potwierdzamy klikając za każdym razem Dodaj zdarzenie

6. Następnie uzupełniamy minimalną ilość zdarzeń jaka musi wystąpić do spełnienia warunku (A), w obu przypadkach będzie to 1. Wpisujemy czas w jakim powinno dojść do zdarzenia (w tym przypadku maksymalny czas czyli 43200) (B) i ewentualne opóźnienie (w tym przypadku 0) (C).

7. W kolejnym kroku nadajemy nazwę grupie (A). Wpisujemy czas przypisania do danej grupy wyrażony w minutach (B). Po wpisaniu nazwy i czasu zapisujemy grupę (C). 

Należy pamiętać, że czas przypisania do grupy nie powinien być krótszy niż czas wysyłki ostatniego maila z kampanii, np. jeśli chcemy wysłać dwa maile: pierwszy po godzinie, a drugi po 10 godzinach –  należy wpisać czas minimalny 10 godzin czyli 600 minut.

8. Po utworzeniu grupy przechodzimy do stworzenia szablonów mailingowych. Klikamy w zakładkę Mailing (A), następnie Szablony (B).

9. Powinniśmy mieć przygotowane 2 szablony o nazwie „Porzucony koszyk” i „Porzucony koszyk 2”. Wchodząc w edycję tych szablonów i klikając w ramkę rekomendacji (A) upewniamy się, że wybrana została odpowiednia logika – „porzucony koszyk” (B).

10. Jeśli mamy utworzoną grupę i dwa szablony mailingowe dla porzuconego koszyka możemy przejść do tworzenia kampanii mailingowej. W zakładce Mailing (A) wybieramy Kampanie (B) i klikamy przycisk Stwórz kampanię (C).

11. Wybieramy grupę odbiorców. Jest to zdefiniowana przez nas wcześniej grupa „porzucony koszyk”. Wybieramy ją z listy i klikamy Dalej

12. W zakładce Sekwencje (A) dodajemy szablony mailingowe. Jeśli chcemy wysłać więcej niż jeden mail w ramach danej kampanii dodajemy kolejne szablony mailingowe. Dodajemy przygotowane wcześniej szablony „Porzucony koszyk” i „Porzucony koszyk 2”. Należy jeszcze ustawić czas wysyłki poszczególnych maili (B).

Warto pamiętać, że czas wysyłki maili w ramach jednej kampanii liczony jest ŁĄCZNIE dla wszystkich sekwencji. Jeśli pierwszy mail ma zostać wysłany po 1h, a drugi po 6h to w pierwszej sekwencji ustawiamy czas 1h, a w drugiej 5h. Jeśli pierwszy mail ma zostać wysłany po 2h, a drugi po 10h to pierwszej w sekwencji ustawiamy czas 2h, a w drugiej 8h.

Po ustawieniu czasów przechodzimy dalej (C).

13. W kolejnej zakładce ustawiamy nazwę kampanii (A) i jej pozostałe parametry. Częstotliwość wysyłki ustawiamy 1 dzień (B). W polu Odpowiedź do (C) i Email nadawcy (D) wpisujemy konkretny adres mailowy, który pojawi się w skrzynkach odbiorców. Podajemy również nazwę nadawcy, która wyświetli się odbiorcom w skrzynkach (E). Klikamy Dalej (F) i Zakończ.

14. Nowo utworzona kampania jest teraz widoczna w raporcie w zakładce Mailing . Jest ona jeszcze nieaktywna. Należy ją aktywować poprzez kliknięcie w czerwone kółeczko (A) i przycisk Aktywuj (B).

Z poniższego filmiku dowiesz się jak to wygląda w praktyce i poznasz szczegóły każdego z etapów wymienionych powyżej: