Jak wgrać bazę użytkowników?

Dowiedz się, jak wgrać bazę użytkowników do panelu klienta.

Import listy e-mail użytkownika 

1. Aby zaimportować swoją listę email należy wejść do zakładki Mailing (A)Lista adresatów (B) Importuj e-maile (C).

2. Po wybraniu pliku z dysku klikamy Wyślij.

3. Po zaimportowaniu, na adres e-mail użytkownika zalogowanego do panelu zostanie wysłana wiadomość z podsumowaniem importu.

Aktualnie obsługujemy import kodów z plików w formatach:

 • CSV
 • XLS
 • XLSX

Obsługiwane pola

1. E-mail

W pierwszej kolumnie umieść nagłówek „email” a w pozostałych wierszach e-maile klientów.

2. Zgoda na otrzymywanie e-maili

Istnieje możliwość podania informacji o tym, czy klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili. Należy dodać kolejną kolumnę w importowanym pliku o nazwie „emailSendAgreement”.

Przyjęte wartości:

 • true
 • false
 • 1
 • 0
 • „true” i 1 – zgoda wyrażona,
 • „false” i 0 – zgoda nie wyrażona.
 • Wielkość liter nie ma znaczenia.

Przykładowy plik XLS wygląda w następujący sposób:

 • Jeśli w pliku nie ma kolumny „emailSendAgreement” przyjmujemy wartość zgody na TRUE (czyli zgoda wyrażona).
 • Jeśli w pliku jest kolumna „emailSendAgreement”, ale nie ma wartości lub jest nieprawidłowa w danym wierszu, przyjmujemy wartość zgody na FALSE (czyli zgoda nie wyrażona).
 • Zliczamy takie wystąpienia i dodajemy do podsumowania mailowego.

3. Tagi (atrybuty)

Istnieje możliwość wgrania atrybutów (tagów) dla konkretnego adresu e-mail. Przykładowo mogą to być takie tagi jak: miasto, wiek, nowy klient itp. Przyjmujemy dowolną liczbę takich tagów.

Przykładowy plik z rożnymi tagami:

 • Docelowo tagi można będzie używać podczas wysyłki, w celu wysłania maili tylko do osób, które spełniają zdefiniowane warunki (np. miasto Warszawa, wiek powyżej 30, posiada samochód).
 • Do adresu e-mail przypisujemy tylko te tagi, które miały wprowadzoną jakąś wartość. 

Eksport listy e-mail użytkownika

1. Aby wyeksportować listę e-mail wraz z tagami należy wejść do zakładki Mailing (A)Lista adresatów (B) Eksportuj e-maile (C).