Dodawanie nowego użytkownika

Dowiedz się, jak dodać nowego użytkownika do swojego konta w panelu klienta

Panel klienta pozwala na utworzenie różnych rodzajów dostępu do konta:

  • Administrator SaaS – pełny dostęp do konta i wszystkich jego funkcjonalności
  • Użytkownik SaaS – te same prawa co administrator ale bez możliwości dodawania kolejnych użytkowników
  • Dostęp tylko do raportów – rola dla analityka, który może jedynie przeglądać statystyki i nie ma możliwości edycji ustawień

Aby dodać nowego użytkownika i określić jego rolę, należy kliknąć w pole Dodawanie nowego użytkownika i tam wprowadzić wszystkie jego dane.

Możesz również edytować dane dodanego użytkownika poprzez kliknięcie symbolu zębatki. 

Po zmianie imienia, nazwiska lub adresu e-mail, kliknij Zapisz.