Czy treść pierwszej i drugiej wiadomości jest taka sama?

Nie, treść w pierwszej i drugiej wiadomości e-mail dostarczonej użytkownikowi różni się. Jest jednak dostępna w języku angielskim i polskim, przy czym ten pierwszy jest językiem domyślnym. Jeśli sklep internetowy używa domyślnego języka, dla którego nie ma tłumaczenia, wiadomości są wysyłane w języku angielskim.