Czy są jakieś ograniczenia związane z korzystaniem z aplikacji?

QuarticOn może wstrzymać działanie aplikacji dla konkretnego sklepu jeśli zagraża to działaniu systemu lub jego stabilności w związku z nieautoryzowanym użyciem lub nienaturalnym zużywaniem zasobów. Mimo że usługa funkcjonuje w skalowalnym środowisku (tzw. chmurze), takie ryzyko potencjalnie nadal istnieje.

Sytuacją, w której QuarticOn może wstrzymać wyświetlanie się ramek rekomendacyjnych na stronie są także zaległości w płatnościach/nieaktywna karta kredytowa. Przed podjęciem decyzji o wyłączeniu ramek wynikającej z takiej przyczyny, zawsze kontaktujemy się jednak najpierw z klientem na podany w trakcie rejestracji konta adres mailowy w celu zweryfikowania sytuacji. Dopiero brak działania i reakcji ze strony klienta prowadzi do wyłączenia usługi, a ponowne włączenie ramek możliwe jest po uregulowaniu należności.