Czy są jakieś ograniczenia użycia aplikacji?

W szczególnym przypadku QuarticOn może wstrzymać aktywność aplikacji dla konkretnego sklepu, jeśli zagraża to działaniu systemu lub jego stabilności w związku z nieautoryzowanym użyciem lub nienaturalnym zużywaniem zasobów. Mimo że usługa pracuje na skalowalnym środowisku w tzw. "chmurze", ryzyko to nadal potencjalnie istnieje.