Czy możliwe jest zastosowanie wielu strategii rekomendacji w jednym miejscu na stronie?

Tak, możliwe jest zastosowanie wielu strategii rekomendacji w jednym miejscu na stronie, zależnie od reguł biznesowych wyznaczonych przez politykę e-commerce. Strategie mogą być wyświetlane w oparciu o poniższe kryteria:

  • rotacja strategii przy każdej odsłonie,
  • zastosowanie strategii do wybranego segmentu użytkowników.

Więcej na temat strategii rekomendacji znajdziesz tutaj.