Czy mogę zmienić mój obecny plan abonamentowy na inny?

Tak. Klienci korzystający z planu prowizyjnego mogą przejść na plan stały lub skorzystać z możliwości indywidualnego dopasowania planu. Klienci, których plan zakłada stałą opłatę miesięczną również skorzystać mogą z planu indywidualnego, jednak nie mogą przejść na plan prowizyjny, ponieważ nie jest on już aktywowany.

Jeśli chcesz dokonać zmiany planu abonamentowego, wyślij nam wiadomość na adres helpdesk@quarticon.com.