Jsme si vědomi, že v závislosti na velikosti vašeho podnikání a rozsahu naší spolupráce budete možná potřebovat individuální přístup k technickým problémům a péči týmu IT QuarticOn. Z tohoto důvodu jsme vytvořili balíčky, které vám umožní rozhodnout, jaký rozsah technické podpory za měsíc bude pro vás nejoptimálnější.

Dostupné balíčky technické podpory:

Standard

Premium

VIP

5h za měsíc

10h za měsíc

20h za měsíc

EUR 160 měsíčně

EUR 280 měsíčně

EUR 530 měsíčně

Všechny další práce nad rámec dostupných balíčků jsou účtovány v hodinové sazbě, což je EUR 30 čisteho.

Důležité! Podpora je poskytována v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Minimální doba, po kterou si můžete balíček technické podpory zakoupit, jsou 3 měsíce.

V rámci balíčků technické podpory IT poskytujeme služby, jako jsou:

 • přizpůsobení vzhledu produktů QuarticOn novému layoutu webu v případě změn ve stylech CSS na webu zákazníka

 • změny vzhledu a zobrazení produktů QuarticOn jako součást aktuální implementace

 • další změny a funkčnosti odchylující se od standardního rozsahu funkčnosti daného produktu Quarticon*, které nejsou popsány ve specifikaci implementace

 • změna vzhledu a zobrazení produktů QuarticOn pomocí dříve nedostupných dat

 • implementace nových instancí produktů QuarticOn (widgety s doporučením, výsledky vyhledávání pomocí dalších filtrů atd.)

 • aktualizace katalogu produktů "na žádost"

 • změna způsobu podávání katalogu produktů (feed nebo crawler)

 • implementace a údržba další jazykové verze webových stránek

 • implementace a údržba další měnové verze na webu

 • podpora mobilní verze způsobem, který se liší od standardního rozsahu funkčnosti daného produktu Quarticon*

 • podpora dalších podstránek, na kterých mají produkty QuarticOn fungovat, a které nebyly zahrnuty ve fázi implementace

*Standardní rozsah funkčnosti produktu QuarticOn je třeba chápat jako rozsah funkčnosti obsažené v nabídce, založený na vybraném balíčku daného produktu. Příkladem situace odchylující se od standardu může být situace, kdy má zákazník jiný web a doménu pro mobilní verzi a jiný pro verzi pro stolní počítače, což zdvojnásobuje problémy s vytížením a údržbou.

Jak by měly být zasílány technické dotazy a oznámení?

Zašlete technické dotazy a požadavky na helpdesk@quarticon.com. Pokud nemáte zakoupený balíček technické podpory nebo váš požadavek přesahuje počet hodin zahrnutý v balíčku, který jste zakoupili, bude váš problém vypočítán samostatně a přidělen k provedení po přijetí dalších nákladů. Čas implementace s vámi nastavujeme individuálně, v závislosti na typu úkolu, jeho složitosti a naší aktuální kapacitě zpracování. Pokud je pro vás čas prioritou, je možné nastavit další poplatek, který urychlí realizaci vašeho úkolu.

Jak mohu nahlásit technické chyby a poruchy?

Chyby a poruchy je třeba hlásit na helpdesk@quarticon.com. Na takové zprávy reagujeme okamžitě.

Pod poruchou rozumíme situaci, ve které se naše produkty již nezobrazují na webových stránkách našich klientů nebo se jejich provoz vyznačuje závažnými anomáliemi (např. minimálně 25% produktů z katalogu všech produktů na webu se nezobrazuje ve widgetech doporučení).

Chyba je chyba z naší víny, která brání zákaníkovi pokračovat v nákupní cestě nebo ho uvadí v omyl (např. ve widgetech se zobrazují zastaralé ceny, tlačítko s přídáním produktu do košíku je nefunkční).

Důležite! Než nás kontaktujete, ujistěte se, že odpověď na vaši otázku není v naší Bázi znalostí. Vytváří se ji průběžně a každý den pečujeme o to, aby byla pro vás co nejvíce užiteční a to bez ohledu na plán, který si vyberete.

Pokud máte jakékoli návrhy týkající se článků v naší Bázi ználosti, kontaktujte nás na adrese aleksandra.kowalska@quarticon.com. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že tento prostor bude cenným zdrojem znalostí jak o našich produktech, tak o možnosti jejich optimálního použití.

Našli jste odpověď?