1. Help Center
  2. Automatyczny e-mail marketing

Automatyczny e-mail marketing

W pełni zintegrowane z silnikiem rekomendacji wysyłanie subskrybentom sklepu internetowego wiadomości e-mail wywoływanych po ustalonym czasie.