W celu zmiany podstawowych danych konta (w tym hasła) należy przejść do zakładki Ustawienia. W tym miejscu można edytować:
– Dane konta
– Dane sklepu
– Pobrać dane do logowania się do API

settings_qon

 

Operacja zmiany hasła wymaga kliknięcia w przycisk Zmień hasło, co spowoduje pojawienie się okienka umożliwiającego ustawienie nowego hasła (wymagane jest podanie starego hasła).

zmiana_hasla

Po wprowadzeniu wymaganych informacji należy kliknąć w Zmień hasło. Proszę pamiętać, że nowe hasło musi spełniać pewne wymogi: hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków – liczbę, małą literę i dużą literę.

Kolejne zakładki w ustawieniach odpowiadają za poszczególne etapy implementacji:
Moje skrypty – zakładka w której dostępne są skrypty wymagane do poprawnego działania silnika i adserwera opisane dokładniej tutaj – implementacja skryptów
Katalog produktów – w tym miejscu można przesłać katalog produktów dla danego klienta – przesyłanie katalogu produktów
Historia transakcji – silnik rekomendacji można zasilić dodatkowymi danymi sprzedażowymi, dzięki czemu rekomendacje są jeszcze lepszej jakości – wgrywanie historii transakcji
Ustawienia płatności  miejsce gdzie podaje się dane niezbędne do automatycznego pobierania płatności za korzystanie z silnika rekomendacji – dodanie karty do konta
Twój plan –
informacja o obecnym planie płatności
Twoje faktury –
w tej zakładce można pobrać faktury wystawione za użytkowanie systemu
Opłaty –
szczegółowe informacje o marży jaką pobiera QuarticOn za sprzedaż wygenerowaną przez ramki rekomendacji
Użytkownicy
miejsce gdzie można zarządzać obecnymi użytkownikami (edycja podstawowych danych oraz zmiana hasła) i dodawać nowych klikając w przycisk „Dodaj nowego użytkownika”.
System pozwala na utworzenie różnych rodzajów dostępu do konta:
– Administrator saas: pełny dostęp do konta i wszystkich jego funkcjonalności
– Użytkownik saas: posiada te same prawa co administrator ale bez możliwości dodawania kolejnych użytkowników
– Dostęp tylko do raportów: rola dla analityka, który nie może jedynie przeglądać statystyki (brak możliwości edycji ustawień)

Wszelkie wprowadzone zmiany zatwierdza się poprzez kliknięcie w przycisk Zachowaj dane.