System rekomendacji QuarticON automatycznie pobiera dane o produktach z dostępnych na stronie stron produktowych.

Crawler automatycznie pobiera każdą stronę produktową a następnie analizuje ją w celu wydobycia poszczególnych danych o produkcie tj.

  • nazwa produktu
  • cena produktu
  • cena promocyjna produktu
  • dostępność
  • link do produktu
  • link do obrazka produktu
  • kategoria produktów
  • oraz pozostałe dostępne atrybuty

Częstotliwość aktualizacji produktów

Crawler na bieżąco aktualizuje katalog produktów.
Domyślnie roboty QuarticON będą łączyły się ze stroną i przetwarzały do 5 produktów / sekundę, tak aby ruch przez nie spowodowany nie wpływały na działanie strony.

Można zmienić częstotliwość pobierania produktów, w tym celu należy skontaktować się z helpdesk@quarticon.com i ustalić nowe parametry.

Ograniczenia i blokowanie crawlera przez hosting

Upewnij się, że nasz crawler nie zostanie zablokowany przez hosting Twojej strony

Niektóre firmy hostingowe, mogą blokować połączenia zewnętrznych robotów.
W takim przypadku, należy umożliwić pobieranie danych dla QuarticON i przesłać do administratorów strony poniższe informacje.

Nazwa crawlera:
userAgent: QuarticON.com (recommendation engine for e-shops) Crawler
Pula adresów IP
52.30.159.240 , 176.31.208.146, 84.10.59.250, 52.212.204.163