Skrypt zbiera informacje o transakcjach zawartych w sklepie. Skrypt powinien zostać zaimplementowany na stronie potwierdzenia/podziękowania za transakcję.

Skrypt można znaleźć w sekcji USTAWIENIA > Moje Skrypty > 1 Rejestracja danych ze strony – Zbieranie danych transakcji

zbieranie_danych_transakcji

Skrypt zawiera pętlę po produktach kupionych przez użytkownika i kilka zmiennych dynamicznych, które muszą być do niego przekazywane:

transaction – unikalne id transakcji zarejestrowanej w sklepie

user – id użytkownika, który dokonał zakupu. Jeżeli użytkownik jest niezalogowany należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)

Kolejne zmienne powinny zostać przekazywane w pętli po produktach kupionych przez użytkownika

product – unikalne id produktu

price – cena produktu

quantity – ilość danego produktu

UWAGA! Skrypt działa poprawnie razem ze skryptem głównym Quarticon, który powinien zostać zaimplementowany na każdej stronie sklepu. Więcej o skrypcie głównym Quarticon dowiesz się z artykułu Wstawianie kodu głównego Quarticon