Skrypt odsłony produktu rejestruje informacje o użytkownikach odwiedzających karty produktów.

Skrypt należy zaimplementować na szablonie karty produktu. Znajduj się on w panelu Quarticon w sekcji USTAWIENIA > Moje skrypty > 1 Rejestracja danych ze strony – Dane produktów

Kod_odslony_produktu

Skrypt należy zaimplementować pod koniec sekcji BODY.

W skrypcie wymagane są następujące dane dynamiczne:

user – id użytkownika, który odwiedza kartę produktu. Jeżeli użytkownik jest niezalogowany należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)

product – id produktu aktualnie oglądanego. Wartość ta musi być zgodna z ID tego samego produktu przekazanego w katalogu produktów.

UWAGA! Skrypt ten działa jeżeli jest poprawnie zaimplementowany razem ze skryptem głównym Quarticon, który powinien znaleźć się na każdej stronie sklepu. Więcej o skrypcie głównym dowiesz się w artykule Wstawianie kodu głównego Quarticon