Pierwszym skryptem, który powinien zostać zaimplementowany na stronach sklepu jest główny skrypt Quarticon, dostępny w panelu Quarticon w sekcji USTAWIENIA > Moje skrypty > 2 Skrypt QuarticOn

Skrypt_QuarticON

Skrypt ten należy zaimplementować pod koniec sekcji BODY.