System Quarticon umożliwia śledzenie na bieżąco działających kampanii. W celu śledzenia statystyk i pobrania raportów z kampanii należy przejśc do zakładki KAMPANIE.

kampanie_1

Pierwszy wykres liniowy reprezentuje wybrany wymiar w okresie czasowym wybranym w górnym pasku. Bazowym wymiarem są wyświetlenia. Dostępne dane dla wykresu liniowego:

 • wyświetlenia
 • kliknięcia
 • Zakupy
 • CTR
 • Konwersja
 • Efektywne CPC
 • Efektywne CPO
 • Koszt kampanii

Podstawowa wybrana gradacja wykresu – dzienna – może być zmieniona na inną. Dostępne gradacje wykresu:

 • godzinowa
 • dzienna
 • tygodniowa
 • miesięczna

Pod wykresem liniowym znajdują się 4 wykresy słupkowe reprezentujące porównanie ostatniego do przedostatniego tygodnia w emisjach, kliknięciach, zakupach i koszcie kampanii.

Następnie widoczna jest szczegółowa tabela prezentująca każdą kampanię osobno i jej wartości dla poszczególnych parametrów.

Raport transakcji z kampanii

Aby pobrać raport z transakcji za wybrany okres czasu należy ustawić datę początkową i końcową zatwierdzając przyciskiem Generuj. Następnie kliknąć Pobierz CSV transakcji. Raport zawiera informację o transakcjach zawartych poprzez prowadzoną kampanię.

kampanie_2