W zakładce USTAWIENIA znajduje się kilka podstron, które pomagają skonfigurować konto oraz sprawdzać status działania usługi.

settings

Ustawienia konta

Znajdują się tu podstawowe informacje o koncie, ustawione już na pierwszym ekranie po rejestracji nowego konta. Oprócz tego znajdują się tu też dane niezbędne do logowania w ramach komunikacji API (niezbędne dla wtyczek do platform e-commerce):

api_tokens

Moje skrypty

Zakładka zawiera skrypty, które należy zaimplementować aby usługa mogła poprawnie działać w sklepie.

Katalog produktów

Zawiera informacje o przesłanych katalogach produktów i ich statusie w systemie.

Historia transakcji

Zawiera informacje o przesłanej historii transakcji i jej statusie w systemie.

Ustawienia płatności

Zawiera informację o konfiguracji systemu płatności poprzez kartę kredytową.

Twój plan

Zawiera informację o wybranym planie płatności.

Twoje faktury

Zawiera zestawienie faktur, które były wystawione dla Twojego konta.

Opłaty

Zawiera zestawienie płatności za poszczególne okresy rozliczeniowe – kwotę wygenerowanej sprzedaży z rekomendacji i prowizję, która jest należnością na korzystanie z usługi.

Użytkownicy

Zawiera informację o aktywnych użytkownikach mających dostęp do Twojego konta i o  ich roli w systemie (dostępne role: administrator, użytkownik). Z poziomu tej zakładki istnieje także możliwość dodawania nowych użytkowników do systemu.