Jako admin agencji poza dostępem do standardowych ustawień konta istnieje możliwość zarządzania kontami podpiętymi do agencji.

Poniżej podstawowe ustawienia konta, gdzie można zmienić imię i nazwisko posiadacza konta, oraz dane sklepu takie jak adres, nazwa, waluta, kraj oraz platforma sklepowa.
Na tym samym ekranie dostępne są również dane do logowania do API QuarticON.

agency_settings

Kolejne zakładki w ustawieniach odpowiadają za poszczególne etapy implementacji:
Moje skrypty – zakładka w której dostępne są skrypty wymagane do poprawnego działania silnika i adserwera opisane dokładniej tutaj – implementacja skryptów
Katalog produktów – w tym miejscu można przesłać katalog produktów dla danego klienta – przesyłanie katalogu produktów
Historia transakcji – silnik rekomendacji można zasilić dodatkowymi danymi sprzedażowymi, dzięki czemu rekomendacje są jeszcze lepszej jakości – wgrywanie historii transakcji
Historia przeliczeń – w tej zakładce można sprawdzić kiedy ostatni zostały przeliczone dane na podstawie których działa silnik rekomendacji
Budżet – znajduje się tam informacja o dostępnym budżecie, który może zostać rozdysponowany pomiędzy klientami z agencji, historia transakcji (zasileń konta) oraz wykres informujący o wydatkach w poszczególnych miesiącach.
Użytkownicy – miejsce gdzie można zarządzać obecnymi użytkownikami (edycja podstawowych danych oraz zmiana hasła) i dodawać nowych klikając w przycisk „Dodaj nowego użytkownika”.
System pozwala na utworzenie różnych rodzajów dostępu do konta:
– Administrator grupy: pełny dostęp do konta i wszystkich jego funkcjonalności
– Użytkownik grupy: posiada te same prawa co administrator ale bez możliwości dodawania kolejnych użytkowników
– Dostęp tylko do raportów: rola dla analityka, który nie może jedynie przeglądać statystyki (brak możliwości edycji kampanii)

Dodatkowo po zaznaczeniu opcji „Tylko wybrane grupy” można określić do których kont (Klientów) ma dostęp dany użytkownik

dodanie_uzytkownika

Klienci – w tej zakładce można zarządzać klientami (budżetem, funkcjonalnościami, podstawowymi ustawieniami). Po naciśnięciu przycisku „Dodaj nowego klienta” można stworzyć nowego klienta podając jego nazwę, adres strony (sklepu) oraz marże jaka będzie doliczana do wszelkich kosztów związanych z używaniem systemu QuarticON.

agencja_klienci