Model SaaS usługi Quarticon pozwala uruchomić okresowo bezpłatnie usługę na potrzeby testu. Aby uruchomić okresowy tryb testowy należy po zrealizowaniu poprzednich kroków wymienionych w artykule Uruchomienie usługi SaaS przejść do panelu klienta Quarticon i przyciskiem Start trial rozpocząć działanie systemu.

trial_1

Jeżeli którykolwiek z niezbędnych elementów integracji nie zostanie spełniony, system zakomunikuje to w postaci wyskakującego okna z informacją o niedokończonej integracji.

trial_2

Jeżeli pomimo dokończenia implementacji usługa z niewiadomych powodów nie może zostać uruchomiona – prosimy o kontakt z działem wspracia technicznego (helpdesk@quarticon.com)