Skrypt zbiera informacje o transakcjach zawartych w sklepie. Skrypt powinien zostać zaimplementowany na stronie potwierdzenia/podziękowania za transakcję.

Skrypt można znaleźć w sekcji USTAWIENIA > Moje Skrypty > 1 Rejestracja danych ze strony – Zbieranie danych transakcji

zbieranie_danych_transakcji

Skrypt zawiera pętlę po produktach kupionych przez użytkownika i kilka zmiennych dynamicznych, które muszą być do niego przekazywane:
transaction – unikalne id transakcji zarejestrowanej w sklepie
user – id użytkownika, który dokonał zakupu. Jeżeli użytkownik jest niezalogowany należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)

Kolejne zmienne powinny zostać przekazywane w pętli po produktach kupionych przez użytkownika
product – unikalne id produktu
price – cena produktu
quantity – ilość danego produktu

UWAGA! Skrypt działa poprawnie razem ze skryptem głównym QuarticON, który powinien zostać zaimplementowany na każdej stronie sklepu (krok 6.).

7. Umieszczenie kodu odsłony produktu na stronie < WSTECZ
DALEJ > 9. Historia transakcji (opcjonalne)