Skrypt odsłony produktu rejestruje informacje o użytkownikach odwiedzających karty produktów.

Skrypt należy zaimplementować na szablonie karty produktu. Znajduj się on w panelu QuarticON w sekcji USTAWIENIA > Moje skrypty > 1 Rejestracja danych ze strony – Dane produktów

Kod_odslony_produktu

Skrypt należy zaimplementować pod koniec sekcji BODY.

W skrypcie wymagane są następujące dane dynamiczne:
user – id użytkownika, który odwiedza kartę produktu. Jeżeli użytkownik jest niezalogowany należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)
product – id produktu aktualnie oglądanego. Wartość ta musi być zgodna z ID tego samego produktu przekazanego w katalogu produktów.

UWAGA! Skrypt ten działa jeżeli jest poprawnie zaimplementowany razem ze skryptem głównym QuarticON, który powinien znaleźć się na każdej stronie sklepu (poprzedni krok).

6. Umieszczenie głównego kodu QuarticON na stronie < WSTECZ
DALEJ > 8. Umieszczenie kodu zbierającego transakcje na stronie