Pierwszą rzeczą przed rozpoczęciem korzystania z adserwera powinno być odwzorowanie powierzchni witryny, na której adserwer będzie używany. Należy utworzyć miejsca reklamowe, na których będą się emitować kreacje.

Zarządzanie powierzchnią odbywa się w zakładce ‘Wydawcy’. Widoczni są w niej poszczególny wydawcy (Publishers) odpowiadający poszczególnym witrynom (np. jeśli posiadamy kilka stron na których kreacje będą emitowane, to warto dodać kolejnych wydawców).

Dodanie wydawcy odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk ‘Dodaj Wydawcę’ i uzupełnieniu danych witryny:

dodaj_wydawce

Nazwa – nazwa witryny np. mojsklep.pl
Pixel – miejsce gdzie należy dodać pixel z witryny (retargetingowy) jeśli posiada się inny adserwer, za pomocą którego będą emitowane kampanie z systemu QuarticON.
Zablokuj optout – czy na kreacjach ma się pojawiać  logo QON, które po kliknięciu umożliwia ustawienie ciasteczka optout, by już nie być więcej aktywowanym w kampaniach QuarticON
Linki w tym samym oknie – czy kreacja po kliknięciu ma otwierać stronę docelową w tym samym oknie

Tworzenie placementów / folderów:

Aby dodać nowy placement lub folder grupujący placementy (folder może odpowiadać poszczególnemu typowi strony – strona główna, strona produktu itp. I skupiać pod sobą wszystkie miejsca reklamowe występujące na stronie danego typu) należy kliknąć w kółko zębate koło nazwy wydawcy i wybrać interesującą nas opcję.
Dodawanie folderu wymaganie jedynie podania jego nazwy.

Dodawanie placementu ilustruje poniższa grafika, opis pól do uzupełnienia pól pod grafiką.

dodaj_miejsce_2

Nazwa – nazwa miejsca reklamowego (placementu) – np. góra / prawa strona itp.
Szerokość – szerokość placementu w pixelach
Wysokość –
wysokość placementu w pixelach
CPM – Cost Per Mile (koszt jaki zostanie pobrany ze środków dostępnych w kampanii za 1000 emisji kreacji na danym placemencie).
Alias – funkcjonalność polegająca na wskazaniu jaki placement ma być ‚wywołąny’ jeśli obecny placement nie wyświetla żadnej kreacji. Dokładny opis działania aliasów dostępny jest w tym dokumencie
Passback aktywny – Sytem passback został stworzony, aby w przypadku, gdy nie ma reklamy do wyświetlania, nie wykonywany był mechanizm dopełnienia, lecz został wywoływany kod, który odda sterowanie do systemu zarządzającego miejscem na reklamę (adserver wydawcy). W takiej sytuacji wydawca nie musi płacić za odsłonę. Odsłony passback’u nie liczą się do statystyk realizacji ustawionych w kampanii.

Po włączeniu opcji Passback w oknie edycji placementu mamy możliwość określenia trybu passbacku oraz wprowadzenia dodatkowej treści związanej z passbackiem, np. skryptu lub urla do pixela.
– Po wybraniu trybu Passback w polu na treść dodatkową należy wprowadzić skrypt js, który ma zostać umieszczony na stronie w przypadku braku reklamy.
– Po wybraniu trybu Pixel w polu na treść dodatkową należy wprowadzić adres pixela który ma zostać umieszczony na stronie w przypadku braku reklamy.
– Po wybraniu trybu Dynamic pole na treść dodatkową zostaje zablokowane, natomiast zmienia ulega snippet placementu. W tym przypadku do snippetu dochodzi możliwość definiowania u siebie na stronie zmiennej qonPassback wskazującej, który skrypt ma zostać umieszczony na stronie w przypadku braku reklamy, na przykład:

<script>
var qonPassback = ‚//example.com/passback.js’;
</script>
<!– standardowy snippet placementu z wlaczonym dynamicznym passbackiem –>
<div id=”_qS_1am”>
<script type=”text/javascript”>
var qonPassback = qonPassback || ”;
document.write(‚<scr’+’ipt type=”text/javascript” src=”//qas.quarticon.com/Ad/1am?passback=’ + qonPassback + ‚” ></scr’+’ipt>’);
</script>
</div>
Filtr dynamiczny – ustawienie tej opcja na tak modyfikuje kod placementu dodając możliwość dynamicznego filtrowania produktów wyświetlanych na kreacjach dynamicznych do wybranych kategorii. Przykład kodu placementu z filtrem:
<div id=”_qS_87ao”>
<script type=”text/javascript”>
(function()
{
var _qS = document.createElement(‚script’);
var qonDynamicFilter = qonDynamicFilter || ‚TU WPISAĆ ID KATEGORII’;
_qS.type = ‚text/javascript’; _qS.async = true;
_qS.src = ‚//qad.quartic.pl/Ad/87ao?filter=’ + qonDynamicFilter + ”;
document.getElementById(‚_qS_87ao’).appendChild(_qS);
}
)();
</script>
</div>
Dynamiczny ClickTag – umożliwia użycie zewnętrznego makra do zliczania kliknięć, które powinno zostać umieszczone w skrypcie placementu, przykład poniżej:
<script type=”text/javascript”>
var qonDynamicClickTag = ‚<%%REDIR%%>’;
</script>

<div id=”_qS_87ao”>
<script type=”text/javascript”>
(function()
{
var _qS = document.createElement(‚script’);
var qonDynamicClickTag = qonDynamicClickTag || ”;
_qS.type = ‚text/javascript’; _qS.async = true;
_qS.src = ‚//qad.quartic.pl/Ad/87ao?clickTag=’ + encodeURIComponent(qonDynamicClickTag) + ”;
document.getElementById(‚_qS_87ao’).appendChild(_qS);
}
)();
</script>
</div>

Po uzupełnieniu należy kliknąć zapisz w celu utworzenia nowego placementu. Aby pobrać kod placementu należy kliknąć w kółko zębate przy placemencie i wybrać opcję „Get snippet”.