QuarticON daje możliwość przeprowadzenia testów A/B w celu wybrania lepszej strategii rekomendacji / lepiej działającej kreacji adserwerowej.
Przy tworzeniu ramek rekomendacji (widgetów) istnieje możliwość przypisania dwóch widgetów do jednego placementu (miejsca gdzie widget będzie wyświetlany).

two_widgets

W celu utworzenia testu A/B gdzie użytkownicy zostaną podzieleni na dwie grupy (i dany widget będzie skierowany tylko do jednej z nich), należy skorzystać z funkcjonalności grup docelowych. Zasady tworzenia grup są opisane tutaj.

Widgety rekomendacji

Utworzone grupy należy wykorzystać przy tworzeniu / edycji widgetu i podpiąć je w drugim kroku edycji:

test_ab_widget

Analogicznie przy edycji drugiego widgetu przypisanego do tego samego placementu należy wybrać drugą grupę „test a/b grupa_2”.

Kreacje remarketingowe

Podobnie wygląda tworzenie testu A/B w przypadku kreacji adserwerowych:
– Pierwszym krokiem jest wybranie grupy docelowej, do której będzie skierowana kampania (dla pierwszej kampanii grupa „test a/b grupa_1”):

kampania_ab_grupy

– Następnie wybieramy jaka kreacja powinna zostać pokazana użytkownikom z danej grupy.
– Przechodzimy do wybrania miejsca gdzie kreacja będzie emitowana (dla obu kampanii biorących udział w teście będzie to to samo miejsce). Placementy można wybrać klikając w ‚Wybierz placementy”.

kampania_ab_placementy

Po stworzeniu pierwszej kampanii, należy utworzyć drugą zawierającą inną kreację oraz przypisaną drugą grupę użytkowników „test a/b grupa_2” jednakże emitowaną na tym samym placemencie „moja_witryna / placement_1”.