Panel klienta QuarticON umożliwia dokładne sprawdzenie statystyk z uruchomionych usług. Aby przeglądać statystyki silnika rekomendacji należy przejść do zakładki REKOMENDACJE.

W podstawowym widoku widoczny jest wykres wyświetleń poszczególnych ramek rekomendacji w okresie ostatnich 30 dni.

raport

 

Powyżej wykresu liniowego znajduje się opcja Pobierz CSV transakcji, która umożliwia pobranie szczegółowego raportu z transakcji przeprowadzonych za pomocą silnika rekomendacji z wybranego przedziału czasowego.

W ramach wykresu liniowego możliwa jest zmiana:

  • zakresu czasu
  • granulacji na godzinową, dzienną, tygodniową, miesięczną
  • wartości wykresu na wyświetlenia, kliknięcia, zakupy, produkty, sztuki, CTR, konwersję

Poniżej wykresu liniowego znajdują się 4 wartości pokazujące różnicę pomiędzy ostatnim i przedostatnim tygodniem w 4 wymiarach wartości: odsłony, kliknięcia, produkty kupione, kwota zakupów.

Pod boksami 4 wartości umieszczona została szczegółowa tabela, w której widoczne są wszystkie uruchomione ramki rekomendacji oraz powyżej przedstawione wartości dla każdej z nich, które umożliwiają dokładną analizę która z ramek przynosi oczekiwane rezultaty.

raport_2

Odznaczenie lub zaznaczenie widgetu w pierwszej kolumnie spowoduje pokazanie jego wartości w poszczególnej gradacji na wykresie liniowym.

Wybranie pierwszego (czarnego) pola w pierwszej kolumnie spowoduje zsumowanie wartości dla wszystkich widgetów na wykresie liniowym.

Definicje poszczególnych pojęć dostępnych w statystykach:
– Widget: ramka z rekomendowanymi produktami umieszczona na wybranej podstronie
– Odsłony: ilość wyświetleń widgetu
– Kliknięcia: ilość kliknięć w produkty wyświetlone na widgetach
– Zakupy: wartość (w PLN) zakupionych przedmiotów przez użytkowników, którzy kliknęli w produkt na widgecie
– Produkty: ilość unikalnych produktów zakupionych w transakcjach przypisanych do widgetu
– Sztuki: ilość produktów zakupionych w transakcjach przypisanych do widgetu
– CTR: współczynnik klikalności (ang. click through rate, CTR) – oznacza stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy. Mierzy się go w procentach.
– Konwersja: współczynnik oznaczający stosunek zakupionych sztuk produktów do ilości kliknięć w dany widget