System Quarticon umożliwia wgląd w płatności za usługę silnika rekomendacji w postaci wykresów i raportów zawartych w zakładce USTAWIENIATwoje faktury oraz Opłaty

Z każdym kolejnym miesiącem w raporcie widoczne będą koszty korzystania z systemu rekomendacji obliczane zgodne z Warunkami płatności.