Aby silnik rekomendacji posiadał aktualną bazę produktów, które może rekomendować użytkownikom niezbędne jest dostarczenie katalogu produktów.

Katalog może posiadać jeden z 3 formatów akceptowalnych przez system:

QUARTICON – plik w formacie XML przygotowany wg określonej struktury. Link do szczegółowej specyfikacji: QUARTICON XML

CENEO XML – plik w formacie XML przygotowany wg specyfikacji określonej przez Ceneo.

GOOGLE MERCHANT – plik w formacie XML przygotwany wg specyfikacji określonej przez Google.

 

Jeden z 3 powyższych formatów powinien być dostępny na serwerze poprzez adres URL.

Katalog należy zarejestrować poprzez panel Quarticon w sekcji USTAWIENIA > KATALOG PRODUKTÓW

product_feed_1

W tej sekcji należy:

– podać nazwę katalogu

– podać URL katalogu

– wybrać format katalogu

– wybrać język katalogu

Po kliknięciu przycisku Zapisz rozpocznie się pierwsze pobranie i przetwarzanie danych z katalogu. Może to potrwać od kilku sekund do kilku minut w zależności od wielkości katalogu.

Widok powróci do listy zaimportowanych katalogów i rozpocznie się przetwarzanie katalogu. W polu Status katalogu pojawi się informacja o poprawności lub błędzie w przetwarzaniu katalogu.

Status katalogu może posiadać następujące wartości:

Wgrany – katalog zaimportowany poprawnie

Błąd – katalog posiada błąd lub w momencie importu nastąpił problem.

W przypadku błędu prosimy o przekazanie informacji do działu pomocy technicznej (helpdesk@quarticon.com).