ostylowanie_widzetow

Kreator drag & drop pozwala w prosty sposób dostosować wygląd widgetu i zbliżyć wizualnie do wyglądu sklepu. W lewej kolumnie można znaleźć WARSTWY, które służą do przełączania się pomiędzy poszczególnymi warstwami widgetu:

Ustawienia ogólne:

  • nazwa
  • wybór katalogu produktów do wykorzystania
  • wysokość i szerokość
  • kolor tła
  • responsywność (szerokość jest dostosowywana do nadrzędnego w strukturze DOM elementu)
  • znaczniki UTM (np. dla Google Analytics, wartość powinna być porzedzona znakiem ? lub & w zależności czy parametry dodawane poprzez kreator są początkowymi parametrami czy kolejnymi)
  • obrys (border)

Siatka produktów:

Definiuje ilość elementów (produktów) rekomendowanych w postaci siatki tabeli (ilość wierszy i ilość kolumn), odległość siatki elementów od lewej górnej krawędzi widgetu oraz odstępy pomiędzy poszczególnymi wierszami i kolumnami w siatce produktów.

Produkt:

W tej warstwie nadajemy ustawienia wszystkim elementom zawartym w pojedynczym produkcie rekomendowanym (można edytować warstwy zawarte w warstwie Produkt). Warstwa ta zawiera 3 predefiniowane elementy (warstwy):

  • zdjęcie produktu (można zmienić położenie obrazka, jego wymiary, styl tekstu, kolor itp.)
  • nazwę produktu (można zmienić umiejscowienie nazwy produktu, styl tekstu, kolor itp.)
  • cenę produktu (można zmienić umiejscowienie ceny produktu, styl tekstu, kolor, walutę itp.

Każda z warstw posiada właściwości, które mogą być edytowane i wpływają na wygląd wszystkich produktów w siatce tak by były one jednakowe.
10. Umieszczanie widżetów rekomendacji na stronie < WSTECZ
DALEJ > 12. Tryb podglądu