Dla klientów korzystających z platformy e-commerce Magento przygotowana została wtyczka, która automatyzuje proces implementacji usługi silnika rekomendacji. Dzięki temu proces przeprowadzić może również osoba nie znająca języków programowania a jedynie zaznajomiona z działaniem platformy Magento i obsługi wtyczek pobieranych z Magento Connect.

Aby poprawnie zaimplementować silnik rekomendacji na platformie Magento należy:

Pobrać i zainstalować wtyczkę Quarticon dostępną pod poniższym linkiem https://www.magentocommerce.com/magento-connect/quarticon-recommendation-personalization-for-magento.html

Zalogować się poprawnie dostarczonymi danymi API username oraz API key. Jeżeli nie posiadasz jeszcze dostępu do konta i panelu Quarticon proszę skontaktuj się z nami pod adresem mailowym sales@quarticon.com lub poprzez kontakt telefoniczny, który znajdziesz na stronie www.quarticon.com

magento_1

Po poprawnym zalogowaniu system udostępni dodatkowe opcje widoczne na powyższym ekranie. Na poszczególnych typach stron sklepu zostaną automatycznie zaimplementowane kody zbierające dane o odsłonach produktów i zakupach, które umożliwiają analizę danych i późniejsze działanie rekomendacji. W następnym kroku należy przesłać do nas katalog produktów. W tym celu należy w polu Quartic Catalog Name wybrać opcję –Create new– i kliknąć Save Config. Po poprawnym przetworzeniu katalogu w górnej części ekranu pojawi się status działania.

magento_2

W kolejnym kroku (opcjonalnie) należy przesłać do nas historię transakcji. Aby tego dokonać należy kliknąć w przycisk Send Transaction History. Po poprawnym przesłaniu historii transakcji w górnej części ekranu pojawi się status działania.

magento_3

Następnym elementem jest zdefiniowanie widgetów rekomendacji w panelu Quarticon. Jeżeli ta czynność nie została jeszcze dokonana należy przygotować widgety wg instrukcji dostępnej w artykule http://help.quarticon.com/?article=dodawanie-widgetow-rekomendacji-do-strony do momentu zapisania widgetu rekomendacji.

Aby wyświetlić stworzone widgety rekomendacji w zdefiniowanych placementach należy w pierwszej kolejności zsynchronizować dostępne placementy z systemu Quarticon z przypisanego konta klienta do wtyczki platformy Magento. W tym celu proszę kliknąć przycisk Get Placements. Po poprawnym przetworzeniu katalogu w górnej części ekranu pojawi się status działania. Dzięki synchronizacji w poszczególnych zakładkach poniżej zakładki Configuration, w polach poszczególnych typów stron na listach wyboru pojawią się dostępne placementy. Wybierając odpowiedni placement do odpowiedniego miejsca oraz odblokowując go w polu Enabled=Yes w Magento przypisany zostanie widget rekomendacji i po zapisaniu konfiguracji rozpocznie się emisja ramek rekomendacji.

magento_4

Uwaga! Miejsca dostępne do wyświetlanie rekomendacji w zakładkach Recommendation frames Homepage, Category, Product, Cart zostały opracowane na podstawie analizy kilkudziesięciu klientów i budowy ich szablonów sklepów Magento. Jeżeli pomimo tego uruchomiony widget pojawia się w miejscu, które nie jest oczekiwane należy umieścić kod emisji widgetu rekomendacji w miejscu oczekiwanym z pomocą osoby znającej strukturę kodu Magento. Więcej infomracji o pobieraniu kodu emisji widgetów znaleźć można w artykule http://help.quarticon.com/?article=dodawanie-widgetow-rekomendacji-do-strony.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pod adresem helpdesk@quarticon.com