Prawidłowe uruchomienie usługi silnika rekomendacji w modelu SaaS wymaga poprawnej konfiguracji poniższych elementów:

  1. Wdrożenie kodów zbierających dane 
  2. Przygotowanie i przesłanie katalogu produktów
  3. Skonfigurowanie i dodanie widgetów rekomendacji do sklepu
  4. Sprawdzenie dopasowania widgetów za pomocą trybu Preview
  5. Uruchomienie usługi w wersji Trial (bezpłatnej przez 14 dni)
  6. Skonfiguruj metodę płatności (karta kredytowa)
  7. Raporty z płatności za usługę silnika rekomendacji Quarticon