Katalog może posiadać jeden z 3 formatów akceptowalnych przez system:

 • QUARTICON – plik w formacie XML przygotowany wg określonej struktury. Link do szczegółowej specyfikacji: QUARTICON XML
 • CENEO XML – plik w formacie XML przygotowany wg specyfikacji określonej przez Ceneo.
 • GOOGLE MERCHANT – plik w formacie XML przygotwany wg specyfikacji określonej przez Google.

  Jeden z 3 powyższych formatów powinien być dostępny na serwerze poprzez adres URL.
  Katalog należy zarejestrować poprzez panel Quarticon w sekcji USTAWIENIA > KATALOG PRODUKTÓWproduct_feed_1

  W tej sekcji należy:
  – podać nazwę katalogu
  – podać URL katalogu
  – wybrać format katalogu
  – wybrać język katalogu

  Po kliknięciu przycisku Zapisz rozpocznie się pierwsze pobranie i przetwarzanie danych z katalogu. Może to potrwać od kilku sekund do kilku minut w zależności od wielkości katalogu.

  Widok powróci do listy zaimportowanych katalogów i rozpocznie się przetwarzanie katalogu. W polu Status katalogu pojawi się informacja o poprawności lub błędzie w przetwarzaniu katalogu.

  Status katalogu może posiadać następujące wartości:

 • Wgrany – katalog zaimportowany poprawnie
 • Błąd – katalog posiada błąd lub w momencie importu nastąpił problem.W przypadku błędu prosimy o przekazanie informacji do działu pomocy technicznej (helpdesk@quarticon.com).

  ZOBACZ RÓWNIEŻ > 5.2. Katalog crawler
  DALEJ > 6. Umieszczenie głównego kodu QuarticON na stronie