Aby silnik rekomendacji posiadał aktualną bazę produktów, które może rekomendować użytkownikom niezbędne jest dostarczenie katalogu produktów. Istnieją dwie możliwości dostarczenie katalogu proguktów:

KATALOG XML > 5.1. Katalog XML
KATALOG CRAWLER > 5.2. Katalog crawler

4. Pierwsza konfiguracja konta < WSTECZ
DALEJ > 6. Umieszczenie głównego kodu QuarticON na stronie