W celu ułatwienia rozliczeń należy dodać do konta kartę kredytową lub debetową, z której będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem usług.

Obecnie obsługiwane karty:

5 4 3 2 1

 

W celu weryfikacji autoryzacji dodanej karty system automatycznie zablokuje równowartość 1 EURO na kilka dni. Blokada zostaje automatycznie zdjęta i nie są pobierane żadne środki z tytułu autoryzacji.

Aby to wykonać należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia płatności i wpisać wszystkie wymagane dane do formularza.

dodanie_karty