Jako nowy użytkownik panelu QuarticON dajemy możliwość wykorzystania predefiniowanych ustawień widgetów rekomendacji, które zostały opracowane na bazie kilkuset wdrożeń u naszych klientów. Jest to podstawowa i najbardziej optymalna wersja widgetów rekomendacji przeznaczona na kilka typów stron Państwa sklepów. Oczywiście praktyki te nie muszą sprawdzić się u każdego klienta – każda branża rządzi się swoimi prawami i zoptymalizowanie działania silnika rekomendacji w Państwa sklepie wymaga przetestowania kilku ustawień.

Klikając po raz pierwszy w zakładkę REKOMENDACJE pojawi się okno, które pozwala na skonfigurowanie widgetów rekomendacji wg najlepszych praktyk.

best_1

Po kliknięciu w Stwórz widgety w oparciu o najlepsze praktyki pojawi się okno wyboru widgetów.

best_3

Po kliknięciu w przycisk Utwórz widgety zostaną dodane do konta. W ramach najlepszych praktyk widgety będą posiadały logiki doboru produktów rekomendowanych wg opisu pod nagłówkiem widgetu. Pozostanie tylko odpowiednie ich ostylowanie za pomocą kreatora drag & drop. Aby przejść do wizualnej edycji widgetu kliknij w tryb po prawej stronie wybranego widgetu i wybierz Edytuj widget.

best_4