Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie ma możliwości wygenerowania pełnego katalogu produktów w formacie XML istnieje możliwość skorzystania z crawlera, który automatycznie przeszuka strony produktów w celu pobrania niezbędnych atrybutów produktów.

Zasada działania

Do panelu Quarticon przekazujemy URL do pliku z produktami. Plik w formacie CSV powinien zawierać tylko dwie zmienne: id produktu i link do produktu. Plik musi posiadać nagłówek z tytułami pól, poniżej prezentujemy przykład:

"id";"link"
"232";"http://www.somepage.com/product_1.html"
"337";"http://www.somepage.com/product_2.html"
Parser pobiera zawartość pliku i skanuje po kolei wszystkie linki przekazane w pliku wyszukując informacje o produktach. Aby mógł je prawidłowo identyfikować, na karcie produktu należy umieścić następujący kontener:

 

<div class="qON_product" style="display:none"
data-qon-id="425"
data-qon-title="Produkt 1"
data-qon-status="1"
data-qon-price="340.90"
data-qon-old-price="509.90"
data-qon-link="http://somepage.com/product_1.html"
data-qon-image="http://somepage.com/product_1_image.jpg"
data-qon-category-1-id="10"
data-qon-category-1-title="New Arrivals"
data-qon-category-2-id="13"
data-qon-category-2-title="Dresses &amp; Skirts"
></div>

Produkty które były dostępne podczas poprzedniego wczytywania, a nie ma ich w aktualnym pliku produktów zostaną usunięte z bazy aktualnie dostępnych produktów.

Pola w kontenerze danych karty produktu

Poniżej prezentujemy dokładny opis danych, jakie mogą zostać zawarte w div-ie identyfikującym na karcie produktu. Sugerujemy przekazywanie jak największej ilości właściwości produktów aby lepiej móc wykorzystać system Quarticon.

atrybut
wartość
czy wymagane?
uwagi / wymagany format wartości
class„qON_product”takdokładnie taka nazwa musi zostać zawarta
style„display: none”niewłaściwość ukrywająca div na karcie produktu
data-qon-idunikalny identyfikator produktutak
data-qon-titletytuł produktutak
data-qon-statusstatus dostępnościtak0 lub 1
data-qon-pricecena produktutaknp. „1234.56” – wartości dziesiętne oddzielone kropką
data-qon-old-pricestara cena produktunienp. „1234.56” – wartości dziesiętne oddzielone kropką
data-qon-linklink produktutaknp. „http://www.somepage.com/product_1.html” – pełna ścieżka URL
data-qon-imagelink do obrazkatak np. „http://www.somepage.com/product_1_image.jpg” – pełna ścieżka URL
data-qon-custom-[1-4]pole customniemoże być dowolne z czeterech np. „data-qon-custom-3” – pole przeznaczone na dodatkowe właściwości produktu, np kolor, marka itd
data-qon-category-[1-6]-ididentyfikator kategorii poziomu Nniemoże być dowolne z sześciu np. „data-qon-category-6-id” – pole wykorzystywane przy wymuszaniu filtrowania produktów rekomendowanych z określonych kategorii
data-qon-category-[1-6]-titlenazwa kategorii poziomu Nniemoże być dowolne z sześciu np. „data-qon-category-6-title” – pole wykorzystywane przy wymuszaniu filtrowania produktów rekomendowanych z określonych kategorii

ZOBACZ RÓWNIEŻ > 5.1. Katalog XML
DALEJ > 6. Umieszczenie głównego kodu QuarticON na stronie